GRANIT 2015

 
 

KYNOLOGICKÁ SOUTĚŽ „O GRANITOVÝ POHÁR“ - Výsledky

KYNOLOGICKÁ SOUTĚŽ „O GRANITOVÝ POHÁR“

V sobotu 17. 10. 2015 se v areálu Kynologického klubu Liberec – Pavlovice konal druhý ročník kynologické soutěže „O granitový pohár“, kterého se zúčastnilo 17 psovodů se svými psy nejen z libereckého kraje.

Soutěž, kterou uspořádali členové SKS TART region Liberec společně se členy Kynologického klubu Liberec – Pavlovice, probíhala v pěti kategoriích podle zkušebního řádu TART.

Nad regulérností dohlíželi rozhodčí Mgr. Jan Komárek, předseda výcvikové komise SKS TART a Nella Kovaříková. Na obranách se v rolích figurantů představili stejně jako v loňském roce Filip Gavor a Michal Firman.

Dík patří sponzorům, bez kterých by tato akce nemohla být uspořádána a členům SKS TART region Liberec a Kynologického klubu Liberec – Pavlovice, kteří se podíleli na organizaci sobotní soutěže.

Výsledky v jednotlivých kategoriích:

ZMT

1. místo Pavel Rytíř a Aireen Wings of the Dark, SKS TART region Kolín

2. místo Markéta Šírkova a Ron bez PP, ZKO Jenišoice

3. místo Zdeňka Jislová a Urgan Fihrak, ZKO Vrkoslavice

T1

1. místo Petra Kožešníková a Danger Jelix, ZKO Pavlovice - Liberec

2. místo Jiří Šec a Beatrix Black Adder Bohemia, SKS TART region Ústí nad Labem

3. místo Dagmar Poršová a Áron Ji - Por, ZKO Jenišovice

OPT1

1. místo Nicole Hladíková a Bee Dexter Neviot, SKS TART region Liberec

2. místo Ladislav Bečica a Dix Vydří louka, SKS TART region Kolín

3. místo Jiří a Ajax bez PP, SKS TART region Kolín

 

SPT1

1. místo Marcela Jirasová a Cira z Golštýnů, KCHNKO

2. místo Miloslava Pěnkavová a Dasty Eden severu, SKS TART region Liberec

3. místo Lenka Lebedová a Pirra Majorův háj, SKS TART region Kobylisy

VLOŽENÁ DISCIPLÍNA

Vítěz: Ladislav Bečica a Dix Vydří louka, SKS TART region Kolín

 

Filip Gavor, ředitel soutěže

Jiří Kolář, předseda Kynologického klubu Liberec - Pavlovice

 

FOTOGRAFIE :

FOTO DAGMAR PORŠOVÁ :   O GRANITOVÝ POHÁR

FOTO ANDREA KLOVRZOVÁ: O GRANITOVÝ POHÁR

FOTO MARUŠKA SUROVCOVÁ: O GRANITOVÝ POHÁR

 

Příloha :

Výsledková listinaZMT.pdf (241329)

Výsledková listinaT1.pdf (228172)

Výsledková listinaOPT1.pdf (224002)

Výsledková listinaSPT1.pdf (221062)

vložená disciplína.pdf (228969)